Mohit Joshi Poem: “यो भएजस्तो हुनुभन्दा”

Mohit Joshi Poem: “यो भएजस्तो हुनुभन्दा”

The poem “यो भएजस्तो हुनुभन्दा” is written by the great Poet Mohit Joshi. He is currently studying on Pulchowk Campus and is from his birthplace Dhangadi, Kaili

.
Mohit Joshi Poem: "यो भएजस्तो हुनुभन्दा"
Poem: “यो भएजस्तो हुनुभन्दा”

यो भएजस्तो हुनुभन्दा

म नभैदिएको भए कति जाती हुन्थ्यो  ।

किन बन्न पुगे

म तिम्रो नयनमा रेगिस्तानको पानी

जब तिमीलाई प्यास लाग्दा

मेरो अस्तित्व सधैँ मृगतृष्णा बनिदिन्छ ।

मैले त अँगालो फैलाएको थिए

तिमीले किन देख्नुपर्यो त्यसलाई क्रुसिफ़ाइड क्रस

र पनि किन अङ्गाल्यौ मलाई ।

म त्यस्तो तारा हु,

जो टुटेर पनि तिम्रो इच्छा पुरा हुदैन

म पातहरू सुकिसकेको रुख हु,

मेरो छाहारीमा तिमीलाई शितलता मिल्दैन ।

यो भएजस्तो हुनुभन्दा

म नभैदिएको भए कति जाती हुन्थ्यो ।

किन बन्न पुगे

म तिम्रो जीवनको ‘द लास्ट लिफ’ ।

Follow him on Facebook: https://www.facebook.com/mohit.joshi.75286/

Read more Short Stories:

2 thoughts on “Mohit Joshi Poem: “यो भएजस्तो हुनुभन्दा”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: